Strona Główna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA DOROSŁYCH CKG TEAM

(po ukończonej ZSZ każdego kierunku)

o profilu gastronomiczno-turystyczny

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do II klasy (na III semestr)

Nauka w LO trwa 2 lata a jego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz technika technologii żywienia i organizacji usług gastronomicznych po zdaniu egzaminu zawodowego.
- nauka w systemie stacjonarnym lub zaocznym
- słuchacze praktykują w najlepszych toruńskich restauracjach, hotelach i biurach turystycznych
- w III klasie uczestniczą w dodatkowych zajęciach fakultatywnych przygotowujących do egzaminu:
maturalnego i zawodowego
- kursy kwalifikacyjne II stopnia
- system stypendialny

NISKIE CZESNE

Kurs Pilota Wycieczek
Oferta kursowa
Galeria zdjęć
Aktualności
Podanie/ Karta Informacyjna
JUNIOR ENGLISH SCHOOL