Strona Główna

NIEPUBLICZNA SZKO�A 
BRAN�OWA I STOPNIA

Plan zaj��
Kalendarz roku szkolnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedzia�ek 12:00-15:00

�roda 8:00-9:00

  Mo�liwe jest spotkanie w innym terminie ni� wy�ej podane po wcze�niejszym uzgodnieniu z pani� pedagog.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
STATUT NSBISLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKG TEAM

kierunek: kucharz

  • nauka odbywa sie w systemie stacjonarnym dziennym

  • praktyki w najlepszych  restauracjach z comiesi�cznym wynagrodzeniem (klasa I- 4% - ok. 162,20 z�, klasa II- 5 %ok. 202,74 z�, klasa III – 6% - ok. 243,29 z�)

  • kszta�cenie wraz z przedmiotami ogólnokszta�c�cymi, j�zykiem angielskim, niemieckim    i informatyk�

W czasie trzyletniej nauki i praktyki, uczniowie poznaj� tajniki sztuki kulinarnej, zdobywaj� wiedz� ogólnokszta�c�c� i ucz� sie j�zyka angielskiego oraz niemieckiego.

Kszta�cenie praktyczne realizowane jest w najlepszych restauracjach Torunia – Petite Fleur, Daglezja w Przysieku, S�oneczne Tarasy, Helios Mercure, Restauracja Hotelu 1231, Olimpia, Retman, G�sia Szyja, Le�niczanka w Górsku, Hotel Bulwar, Pieprz i Wanilia, Obiady jak u Mamy, Restauracja Staromiejska, PASTA&BASTA, Celia Cooking, Hotel Heban. Praktykuj�cy w nich uczniowie otrzymuj� miesi�czne wynagrodzenie, nabywaj� uprawnie� pracowniczych jak:

  • sta� pracy (3 lata)

Kurs Pilota Wycieczek
Oferta kursowa
Galeria zdjęć
Aktualności
Podanie/ Karta informacyjna
JUNIOR ENGLISH SCHOOL