Strona Główna

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE TURYSTYKI I HOTELARSTWA

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych

Dwuletnie studium turystyki i hotelarstwa z uprawnieniami szkoły publicznej, istniejące od 1998 roku.

Specjalizacje:

  • Technik obsługi turystycznej

  • Technik hotelarstwa

  • Technik rachunkowości

  • Technik organizacji usług gastronomicznych

 Nauka obejmuje miedzy innymi:

  • cztery języki nowożytne na różnych  stopniach zaawansowania (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski)

  • marketing w hotelarstwie i turystyce

  • obsługę komputera z Internetem, stały   dostęp do Internetu

  • praktykę w najlepszych zakładach hotelarskich i gastronomicznych

  • zdobycie uprawnień pilota wycieczek

  • odbywanie praktyk w okresie wakacji w nadmorskich ośrodkach

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Miesięczna opłata wynosi 90 zł.

Policealne Studium Turystyki i Hotelarstwa
Kurs Pilota Wycieczek
Oferta kursowa
Galeria zdjęć
Aktualności
Podanie/Karta informacyjna
JUNIOR ENGLISH SCHOOL